Buss & trafikk

Endringer kan forekomme grunnet COVID-19. Vi kommer tilbake med mer informasjon.

Buss & trafikk

Gratis buss til start!

Buss for alle fra Jevnaker Rutebilstasjon. Å ta bussen er en behagelig måte å komme seg til Vik på. Bussen er åpen for alle. Avgang fra Jevnaker Rutebilstasjon kl. 09.00, via Hønefoss sentrum Stopp ca. kl. 09.20, og deretter til Vik. Ankomst Vik er beregnet til ca. kl. 09.40.

Matebusser

Det er stengt flere steder i traseen, spesielt i Hole. Skal man komme seg til løypa, må man benytte seg av våre gratis buss-service. Det er også mulig for å publikum å ta bussen ut i løypa. 

  •  Bussene vil frakte løpere til og fra 1., 2. og 3. veksling fra kl. 10.00 –13:30 fra bussholdeplassen ved Vik Senter. 
  •  En buss kjører tur/retur Kjellerberget til ca kl. 11:45. Deretter går bussen i rute til Helgelandsmoen.
  •  En buss går via E-16 til/fra Helgelandsmoen. Bussen stopper ved Norderhov Kirke, samt noen hundre meter fra 2. veksling/3.etappe på Gomnesveien. Beregn god tid. 
  • På- og avstigning skjer ikke ved andre stopp enn nevnt ovenfor. 

For generelle busstider se brakar.no

Trafikkregler

Deltakere skal følge vanlige trafikkregler for gående, og forøvrig etterkomme trafikkvaktenes anvisninger (deltagerne risikerer ellers diskvalifikasjon):

  • Det skal løpes på gangveier og venstre fortau der traseen følger slike.
  • Det skal løpes på venstre veikant, der det ikke finnes gangvei eller fortau til Hønefoss skal deltakerne krysse Osloveien fra høyre til venstre veiside ved Dalsbråten gjennom undergangen under lyskrysset, og løpe ned Dr. Åstasgate til Eikliveien. 
  • Det skal videre løpes på venstre fortau langs Storgata helt opp til Søndre Torg.

Husk! Du som deltaker i Ringeriksmaraton skal vise hensyn til andre fotgjengere som du møter eller passerer på din vei. Du bidrar da til et arrangement som blir positivt for alle! 

Stengte veier

Det er en del veier som stenges på løpsdagen. Se full oversikt her.

Sykkel

Det er ikke lov med følgesykkel i løypa.

Løpere

Det oppfordres til at deltakere som er ferdigløpt, ikke benytter seg av løypetrassen etter endt etappe. Vennligst bruk alternativ vei, hvis du skal tilbake til startspunktet ditt.

Parkering

Vegtrafikkloven gjelder, deltakere og publikum skal derfor ikke parkere på offentlige og private veier.

Anbefalte parkeringsplasser: pendlerparkeringen Vik, Helgelandsmoen Næringspark, pendlerparkering Botilrud, pendlerparkering Hvervenkastet, Risesletta Skole og Eggemoen flystripe.

 

Samarbeidspartnere

Ønsker du å bli samarbeidspartner? Ta kontakt

Ringeriksmaraton

Ringeriksmaraton er blitt en løpefest uten like. Vi i Ringerikes Blad startet festen i 1995. Les mer

Ringeriksmaraton

Siste nytt

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og motta nyttig informasjon.