Avlyst!

Les pressemelding her

Etappetrening

Kom i form til Ringeriksmaraton

Løypeinformasjon

Løype er kontrollmålt av Kondis juli 2021.

Start. Etappe 1:
4,8 km
Viksbakken til Selteveien 

Nytt startpunktet i Viksbakken(Viksveien), ca 400 meter forbi Herredshuset på toppen av bakken.

Løperne løper til enden av Viksenveien til innkjøring Åsheimsvei,  hvor de løper videre inn på gangvei (Steinsbakken). Følger gangvei (parallelt med E16 ) frem til Selteveien der løpererne følger denne helt frem til enden av Selteveien

Veksling 1 - Etappe 2:
5,4 km
Selteveien til Svingerudveien

Vekslingen på Selteveien er som før i enden av Selteveien, og man løper til høyre ut på Røyseveien.  Følger Røysevien helt til krysset prestegårdsveien/Hundstadveien og tar til høyre inn på Prestegårdsveien og løper gangvei forbi Røyse skole og fortsetter på vei helt frem til Jørgen Moes vei. Jørgen Moes vei følges frem til neste kryss der man  løper til venstre inn på Svingerudveien og følger denne til neste veksling i enden av Svingerudveien før Gomnesveien. 

Veksling 2 - Etappe 3:
5,9 km
Svingerudveien til Hvervenmoen 

Vekslingen er på Svingerudveien like ved krysset mot Gomnesveien. 
Traseen følger til høyre ut på gangveien parallelt med Gomnesveien-Norderhovsveien retning Norderhov kirke. Gangveien følges helt frem mot krysset Norderhovsveien/Norderhovsbakken og man løper opp til venstre i krysset Norderhovsveien/Norderhovsbakken og følger bakken bakken helt til toppen av Norderhovsbakken. (Norderhov kirke og Ringvoll frukthager passeres) og på toppen av bakken følges gangveien slakt til venstre parallelt med Osloveien (E16 retning Hønefoss) og gangvei følges helt frem til frem til veksling 3 på Hvervenmoen.

Veksling 3 - Etappe 4:
5,0 km*
Hvervenmoen på gangveien ved HM33 til Schjongslund 

Vekslingsfelt er på stien parallelt med gangveien. God sikt bakover i løpya fra området ved vekslingen, og derfor får man tidlig øye på den man skal veksle med. Løpere som ikke skal veksle passerer vekslingsfeltet uhindret ute på gangveien. 

Etter å ha passert under E16 er det gode gangveier/fortau over Hvervenkastet og en del veikryssinger som er bemannet med løpyevakter. Nedover til undergangen ved lyskrysset Dronning Åstas gate. Under Osloveien og videre retning Eikli. Inn Eikliveien og en merker overgangen fra å løpe langs traffikerte veier og inn i rolige boligomgivelser. Nedover Gigstad vei og man kan beygynne å glede seg til å komme ned til elven og starte på "Elvelangs gjennom Hønefoss". Vi satser på at Tronrud Eiendoms boligkompleks Elveparken er kommet langt nok i september til at vi får nyte hele strekket med idyllisk sti langs elven. Runder rundt Benterud skole, Benterudstua og tar sikte på rådhuset. Over "Rådhusbrua", sirkler ned gangveien under brua og mot Schjongslund idrettspark der den nye fine traseen rundt området fører til vekskling i området mellom Hønefoss Arena og elva. 

Veksling 4 - Etappe 5:
5,4 km*
Hønefoss Arena til Hovsmarka(Skiskytteranlegget) 

Hovedvekslingen 21,1 km der alle unntatt helmaratonløpere veksler. Det er romslig plass til veksling og god logistikk for løpere inn til og ut fra vekslingsområdet. Løperne starter ut 5. etappe med en liten venstrebue gjennom småveier opp til Søndre park, innom parkområdet og bort til aktivitetsområdet der vi krysser over til parkeringsplassen og deretter høyre inn Kong Rings gate. Innerst i gaten tar vi til venstre og langs gravlund før vi slipper oss ned til Petersøya, runder på nedsiden av Hønefoss kirke og kan feste blikket på kryssingen av elva nedenfor fossen. Tilbake på fortausløping fra Nordre Torg til REMA Hønengata der det kommer en 90-graders venstresving for å komme inn til Parkgata der det igjen er rolige boligområder å løpe gjennom. I enden venter Grensegata som fører oss gjennom den nye jernbaneundergangen og til kryssing av Fossekallveien. Nok en 90 graders venstresving inn på baksiden av NOR-REG gården og inn i Flattumveien som følges helt til Ullerål skole der løypevakter sikrer kryssing av Hovsmarkvein. Løypa stiger oppover til Ringerikshallen der man tar inn til høyre og får skogsløping inn til Hovsmarka og veksling ved skiskytteranlegget.

Veksling 5 - Etappe 6:
5 km
Skiskytteranlegget til grustaket Nord Nymoen 

Ut fra veksling ved standplass i skiskytteranlegget ved skive 1, utfor bakken og rett fram på asfalterte løypenettet, bøyer slakt høyre og samme veg utover som der man kom, men rett fram og opp bakken. Venstresving og nedover igjen (fortsatt i lysløypa). Videre helt bort til punktet der vi tidligere løp ut fra løypenettet (og stien ned til vei til Treklyngen).
Der tar vi nå opp til høyre (tung bakke..) og på platået som er hugget. Litt (20 m) halvt høyre og deretter sti halvt venstre, skrått over hele området. Nyte god stiløping over platået for dette er en tøff etappe. Ved husklyngen på andre siden av platået tar vi til venstre og så rett fram til Risesletta. Det kan være lurt å disponere kreftene så de varer helt opp gjennom Nymoen og de siste stigningene til veksling.

Veksling 6 - Etappe 7:
5,4 km
Grustaket Nord Nymoen til Eggemoen 

Veksling på Nymoveien før krysset før brua over til Vågård. Etter veksling svinger veien inn til høyre, over brua og inn på Vågårdsveien. Følg veien forbi Vågård grendehus, deretter følges veien inn i Vågård skogen, her er det en liten runde som skal løpes før man følger veien over til Eggemoen. Følg «grusveien» rett frem i første kryss, når man kommer nedover til en høyresving skal du ta inn til venstre på skogssti og deretter følge denne stien rett frem til du krysser jernbanen. Ta så første til høyre, mot pakkhuset, hold venstre og løp en halvsirkel rundt “skogholtet”, her vil veksling finne sted.

Veksling 7 - Etappe 8:
5,3 km
Eggemoen til mål Jevnaker Stadion

Veksling på sletta etter pakkhuset (lysløypa) Ta til venstre over «gulbrua». Løp rett frem i krysset. i neste kryss holdes venstre. Her følges skogsti / vei et lite stykke.  I det andre krysset der lysløypa møter skogsveien skal man ta inn til høyre inn i  lysløypa. følg lysløypa til man kan krysse veien  ved innkjøringen til Bergermoen industrifelt. hold gangvei på høyre side og løp rett frem og ned på øvre linna.  Følg gangvei (linna) og ta første opp til venstre mot Bergerbakken skole fortsett å følg gangvei. Kryss bilvei og inn på Bergerbakkveien. Løp rett frem, gjennom et lite boligfelt. Følg deretter gangvei frem til Jevnaker stadion og målgang. 

Målgang på sletta rett før sportscafe.

 

Samarbeidspartnere

Ønsker du å bli samarbeidspartner? Ta kontakt

Ringeriksmaraton

Ringeriksmaraton er blitt en løpefest uten like. Vi i Ringerikes Blad startet festen i 1995. Les mer

Ringeriksmaraton

Siste nytt

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og motta nyttig informasjon.