Påmelding

Klikk her.

Etappetrening

Kom i form til Ringeriksmaraton

Løypeinformasjon

Etappe 1: Viksbakken - Selteveien

Nytt startpunkt i Viksbakken(Viksveien). Ca 400 meter forbi Herredshuset på toppen av bakken. Løperene løper til enden av Viksveien til innkjøring Åsheims Vei, hvor de løper videre inn på gangvei. Følger gangveil(parallelt med E16) frem til Selteveien der løperene følger denne helt frem til enden av Selteveien.

Veksling 1 - Etappe 2: Selteveien - Svingerudveien

Vekslingen er på Selteveien. 4.786 meter fra start og man løper til høyre ut på gangveien parallelt med Røyseveien. Gangveien følges videre via Prestegårdsveien med passering av Røyse skole, helt frem til Jørgen Moes vei. Jørgen Moes vei følges frem til neste kryss der man løper inn på Svingerudveien og følger denne frem til Gomnesveien.

Veksling 2 - Etappe 3: Svingerudveien - Hvervenmoen

Vekslingen er på Svingerudveien, like ved krysset mot Gomnesveien. Traseen følger til høyre ut på gangveien parallelt med Gomnesveien-Norderhovsveien retning Norderhov kirke. Gangveien følges frem mot krysset Norderhovsveien/Norderhovsbakken og opp Norderhovsbakken. Norderhov kirke passeres og videre langs gangvei E16 retning Hønefoss, frem til veksning på Hvervenmoen

Veksling 3 - Etappe 4: Hvervenmoen på gangveien ved HM33 - Schjongslund vekslingsfelt

På stien parallelt med gangveien. God sikt bakover i løpya fra området ved vekslingen, og derfor får man tidlig øye på den man skal veksle med. Løpere som ikke sksal veksle passerer vekslingsfeltet uhindret ute på gangveien. 

Etter å ha passert under E16 er det gode gangveier/fortau over Hvervenkastet og en del veikryssinger som er bemannet med løpyevakter. Nedover til undergangen ved lyskrysset Dronning Åstas gate. Under Osloveien og videre retning Eikli. Inn Eikliveien og en merker overgangen fra å løpe langs traffikerte veier og inn i rolige boligomgivelser. Nedover Gigstad vei og man kan beygynne å glede seg til å komme ned til elven og starte på "Elvelangs gjennom Hønefoss". Vi satser på at Tronrud Eiendoms boligkompleks Elveparken er kommet langt nok i September til at vi får nyte hele strekket med idyllisk sti langs elven. Runder rundt Benterud skole, Benterudstua og tar sikte på rådhuset. Over "Rådhusbrua", sirkler ned gangveien under brua og mot Schjongslund idrettspark der den nye fine traseen rundt området fører til vekskling i området mellom Hønefoss Arena og elva. 

Veksling 4 - Etappe 5: Hønefoss Arena - Hovsmarka(Skiskytteranlegget)

Hovedvekslingen 21,1 km der alle unntatt helmaratonløpere veksler. Det er romslig plass til veksling og god logistikk for løpere inn til og ut fra vekslingsområdet. Løperene starter ut 5.etappe med en liten venstrebue gjennom småveier opp mot Søndre park, tar ned til høyre for å runde speiderhuset og er tilbake tett på elva igjen. Vi holder oss fortsatt langs elven og slipper oss ned til Petersøya, runder på nedsiden av Hønefoss kirke og kan feste blikket på kryssningen av elva nedenfor fossen. Tilbake på fortau - løping fra Nordre torg til REMA 1000 Hønengata der det kommer en 90-graders venstresving for å komme inn til parkgata der det igjen er rolige boligområder å løpe gjennom. I enden venter Grensegata som fører oss gjennom den nye jernbaneundergangen og til kryssing av Fossekallveien. Nok en 90-graders venstresving inn på baksidne av NOR-REG gården og inn i Flattumsveien som følges helt til Ullerål skole der løypevakter sikrer kryssing av Hovsmarkveien. Løype stiger oppover til Ringerikshallen der man tar til høyre og får skogsløping inn til Hovsmarka og veksling ved skiskytteranlegget.

Veksling 5 - Etappe 6: Skiskytteranlegget - grustaket Nord Nymoen

Ut fra skiskytteranlegget skal man opp på Rundtom, ned til Treklyngen og får et lang strekk oppover forbi tømmervekta mot Risesletta. Opp siste kneika til krysset ved Risesletta kan det nok komme en påminnelse om at dette er en tøff etappe. Det kan være lurt å disponere kreftene så de varer helt opp gjennom Nymoen og de siste stigningene til veksling.

Veksling 6 - Etappe 7: Grustaket Nord Nymoen - Eggemoen

Veksling ved John Myrvangs grustak. Etter veksling svinger veien inn til høyre, over brua og inn på Vågårdsveien. Følg veien forbi Vågård grendehus. Deretter følges veien inn i Vågårdskogen og over til Eggemoen. Følg "grusveien" og ta andre sti til høyre. Herfra løper du på sti langs gammel toglinje og frem til pakkhuset. Hold venstre,  vekslingen er på sletta. 

Veksling 7 - Etappe 8: Eggemoen - målgang Jevnaker Stadion

Veksling på sletta etter pakkhuset. Ta til venstre over "gulbrua". Løp rett frem og følg skogsvei. Man vil ha lysløypa på høyre side etterhvert. I krysset der lysløypa møter skogsveien skal man ta inn inn på lysløypa og følge denne til man skal krysse Musemyrveien ved innkjøring til Bergermoen industrifelt. Kryss industrifeltet (rett frem) og ned på øvre linne. Følg gangveien (linna) og ta første opp til venstre (Bergerbakken skole) fortsett å følge gangveien. Kryss bilvei og inn på Bergerbakkveien. Løp rett frem, gjennom et lite boligfelt. Følg deretter gangveien frem til Jevnaker stadion og målgang. Målgang på sletta rett før sportcafè

 

 

 

Samarbeidspartnere

Ønsker du å bli samarbeidspartner? Ta kontakt

Ringeriksmaraton

Ringeriksmaraton er blitt en løpefest uten like. Vi i Ringerikes Blad startet festen i 1995. Les mer

Ringeriksmaraton

Siste nytt

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og motta nyttig informasjon.