Etapper42,2 km

1. Vik (Herredshuset) - Kjellerberget
2. Kjellerberget - Beredskapsveien
3. Beredskapsveien - Norderhov Kirke
4. Norderhov Kirke - Søndre Torv
5. Søndre Torv, Hønefoss - Tømmervekta
6. Tømmervekta - Vågård
7. Vågård - Eggemoen Nord
8. Eggemoen Nord - MÅL, Jevnaker