Etapper42,2 km

1. Vik (Herredshuset) - Kjellerberget 5184 m
2. Selteveien - Gomnesveien 5185 m
3. Gomnesveien - Norderhov Kirke 5416 m
4. Norderhov Kirke - Søndre Torv 5306 m
5. Søndre Torv, Hønefoss - Tømmervekta 5002 m
6. Tømmervekta - Vågård 5010 m
7. Vågård - Eggemoen Nord 5312 m
8. Eggemoen Nord - MÅL, Jevnaker 5780 m